Siseruumi õhukvaliteet ja selle olulisus

Tänapäeval veedab inimene valdava osa oma ajast siseruumides. Seetõttu on siseruumi õhukvaliteedil inimese tervisele ja enesetundele oluline mõju. Siseruumide õhu halb kvaliteet võib põhjustada ebamugavustunnet, väsimust ja peavalu, aga soodustada ka allergiat ja hingamiselundkonna haigusi.

Üheks tähtsamaks siseruumi õhukvaliteedi näitajaks on süsinikdioksiidi (CO2) kontsentratsioon. CO2 ehk süsihappegaas on hingamisel eralduv gaas, mis liiga suure kontsentratsiooni korralmõjub halvasti inimese vaimse töö efektiivsusele.

Tervisekaitsenõuetele vastavalt on CO2 piirnorm ehk kõrgeim lubatud tase nt haridusasutuste siseruumides, sealhulgas õpperuumides, 1000 ppm-i. Seda taset ületades hakkab vähenema ruumis viibijate keskendumis- ja töövõime, mistõttu õppimise ja töötamise tulemuslikkus oluliselt langeb. Väljas on vastav tase 400 ppm-i.

Shopping Cart
Scroll to Top